„Cercul”, moment de teatru performativ

Plecând de la „Omul din cerc” a lui Matei Vișniec, protagoniștii parcurg un drum al cunoașterii de sine, al descoperiri mediului înconjurător și al descoperirii reciproce.

Limitele pe care singuri le creăm și dorim din răsputeri să le depășim conduc povestea personajelor noastre la un destin implacabil și nefast.